ngày 29/3/2023:

08 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí cán bộ chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi huyện Bình Liêu; - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; - Đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng UBND huyện; * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

ngày 30/3/2023:

07 giờ 45: Thường trực Huyện uỷ dự họp HĐND tỉnh * Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh

08 giờ 00: Kính mời các đồng chí dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 * Thành phần: - Đồng chí Bùi Văn Khắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các đồng chí cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; - Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; - Các đ/c Uye viên UBKT Huyện ủy; Phó Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; - Các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, Phó Bí thư Đảng ủy Công an, Quấn sự huyện; - Thủ trưởng các đơn vị: Phòng KH-HT, Phòng TN-MT, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Ban QLĐAĐTXD huyện, Trung tâm GDNN&GDTX huyện, Hội CCB, Ban quản lý chợ, Trung tâm HCC, Chi cục Thống kê, Đồn BPCK, Ban QLCK, Chi cục Hải quan, Chi cục Thuế khu vực BL-BC-TY, Đội quản lý thị trường số 8, Ban tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện * Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ (tầng 3)

 
Hôm nay: ngày 28/3/2023

14 giờ 00: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị của Tỉnh uỷ * Địa điểm: Phòng họp số 01, Trụ sở UBND tỉnh


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng