Hôm nay: ngày 2/3/2021

08 giờ 00: Ban Thường vụ Huyện ủy kính mời các đồng chí đại biểu dự họp * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Thủ trưởng các cơ quan: Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, các cơ quan đơn vị có liên quan * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng