ngày 24/1/2022:

08 giờ 00: Kính mời các Đại biểu dự Hội nghị Thường trực Huyện ủy. * Thành phần: - Đông chí Bi thư Huyện ủy - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy - Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy - Kính mời thủ trưởng: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HDND&UBND huyện, * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

14 giờ 00: Thường trực Huyện ủy dự giao ban công tác tuần của Thường trực Tỉnh ủy * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

 
Hôm nay: ngày 23/1/2022


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng