ngày 4/7/2022:

08 giờ 00: Trân trọng kính mời các đại biểu dự Hội nghị Thường trực Huyện ủy * Thành phần: - Các đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; - Kính mời thủ trưởng: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

ngày 7/7/2022:

07 giờ 45: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân tình * Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh

07 giờ 45: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân tình * Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh

ngày 8/7/2022:

07 giờ 45: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân tình * Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh

 
Hôm nay: ngày 2/7/2022


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng