ngày 24/4/2024:

14 giờ 00: Thực hiện Kế hoạch số 369-KH/HU ngày 11/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy giao ban với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu, Trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy kính mời đại biểu dự Hội nghị giao ban Quý I/2024: * Thành phần, địa điểm * Thành phần Hội nghị - Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy (có Giấy mời riêng), - Đồng chí Bí thư Huyện ủy (kính mời chủ trì), - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, - Đồng chí Đỗ Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, - Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, - Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội huyện, - Thủ trưởng (lãnh đạo phụ trách) các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện; phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Dân tộc; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phòng Nội vụ; phòng Văn hóa - Thông tin; phòng Kinh tế - Hạ tầng; phòng Tài Nguyên - Môi trường; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; phòng Giáo dục - Đào tạo; phòng Y tế; phòng Tư pháp; Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Ban quản lý Chợ; Trung tâm Hành chính công huyện; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; Đội Trật tự đô thị và Môi trường; Chi cục Thống kê; Hội Chữ thập đỏ huyện; Ban quản lý cửa khẩu Hoành Mô; Ban Tiếp công dân huyện; Thanh tra huyện, - Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Bảo hiểm xã hội huyện, Hạt Kiểm lâm, Công ty TNHH 1 thành viên Lâm nghiệp Bình Liêu, - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. - Đại biểu các thôn, bản, khu phố: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố (kính nhờ Đảng ủy các xã, thị trấn mời giúp), * Địa điểm: Nhà văn hóa huyện.

ngày 25/4/2024:

08 giờ 00: Thực hiện Giấy mời số 1166-GM/TU ngày 23/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị làm việc với bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Thường trực Huyện ủy kính mời các đồng chí dự Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Tỉnh ủy đến điểm cầu cấp huyện và cấp xã như sau: 1. Thành phần Hội nghị 1.1. Tại điểm cầu Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh - Đồng chí Bí thư Huyện ủy; - Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; - Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 1.2. Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 02) - Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện (kính mời chủ trì); - Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; - Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội huyện; - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện; phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Dân tộc; phòng Nội vụ; Thanh tra huyện; Trung tâm Hành chính công huyện; Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng; Đội Kiểm tra trật tự Đô thị và Môi trường. 1.3. Tại điểm cầu các xã, thị trấn Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng công an; công chức chuyên môn và các thành phần khác do địa phương triệu tập.

14 giờ 00: Thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện (tại Quyết định 390-QĐ/HU ngày 05/01/2022), Ban Thường vụ Huyện ủy trân trọng kính mời các đồng chí dự làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để nghe báo cáo tình hình Nhân dân và công tác dân vận Quý I năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024. 1. Thành phần Hội nghị - Đồng chí Bí thư Huyện ủy (kính mời chủ trì), - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, - Đồng chí Đỗ Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, - Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội huyện, - Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô; Lâm trường 155, 156; Phòng Dân tộc; Phòng Nội vụ, - Các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy, - Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn. 2. Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 02).

 
Hôm nay: ngày 23/4/2024

14 giờ 00: Trân trọng kính mời các Đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII (kỳ chuyên đề). 1. Thành phần Hội nghị - Đồng chí Bí thư Huyện ủy (kính mời chủ trì), - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, - Bí thư Đảng ủy các xã Đồng Văn, Lục Hồn, - Thủ trưởng (lãnh đạo phụ trách) các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng; phòng Tài nguyên - Môi trường; Lâm trường 155, 156; Chi cục Hải quan Hoành Mô; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô; Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; Chi bộ Hạt Kiểm lâm; Chi bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Liêu. 2. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2).

15 giờ 30: Trân trọng kính mời các Đại biểu dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 1. Thành phần Hội nghị - Đồng chí Bí thư Huyện ủy (kính mời chủ trì), - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, - Bí thư Đảng ủy các xã Đồng Văn, Lục Hồn, - Thủ trưởng (lãnh đạo phụ trách) các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng; phòng Tài nguyên - Môi trường; Lâm trường 155, 156; Chi cục Hải quan Hoành Mô; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô; Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện. - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công tham luận (gửi kèm theo). 2. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng