Hôm nay: ngày 18/7/2024

08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy dự họp Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ mười bảy * Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị huyện

09 giờ 00: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến từ Tỉnh ủy đến điểm cầu huyện: * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy (kính mời chủ trì), - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, -Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực, - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện,Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng KT-HT, Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện. * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng