Hôm nay: ngày 18/1/2021

08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy trân trọng kính mời các đại biểu dự họp 1- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy; * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HDND&UBND huyện

11 giờ 00: 2- Họp Thường trực Huyện ủy * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Đồng chí Phó Chủ tịch HDND huyện - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; - Văn phòng HDND&UBND Huyện.

12 giờ 00: 3- Công tác cán bộ * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng