Hôm nay: ngày 19/4/2021

08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy kính mời đại biểu dự họp Ban Chỉ đạo công tác bầu cử * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy (chủ trì); - Các đồng chí Thành viên BCĐ bầu cử; - Các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử; - Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; - Trưởng, phó các tiểu ban Tuyên truyền, tiểu ban An ninh- Trật tự, tiển ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ trưởng, tổ phó tổ giúp việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HDND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; - Đồng chí Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo cấp xã; - Đồng chí Chủ tịch Ủy ban bầu cử cấp xã * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2).

10 giờ 00: Thường trực Huyện ủy kính mời các đồng chí dự giao ban công tác tuần từ 12/4 đến 18/4/2021 1- Nghe UBND huyện báo cáo một số nội dung * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí phó Bí thư Huyện ủy; - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

11 giờ 00: 2- Rà soát bổ sung quy hoạch 2020- 2025 * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí phó Bí thư Huyện ủy; - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng