ngày 30/9/2022:

08 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện * Địa điểm: Hội trường tầng 3 Huyện ủy

 
Hôm nay: ngày 29/9/2022

08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng