ngày 27/9/2021:

08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy kính mời các đồng chí dự gioa ban công tác tuần từ 20/9/2021 đến 26/9/2021 1- Nghe UBND huyện báo cáo một số nội dung * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy; - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Đồng chí Phó Cuur tịch HDND huyện; - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; - Kính mời các đồng chí thủ trưởng: Văn phòng Huyện ủy, Chánh phòng HDND&UBND huyện, Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Phòng NN&PTNT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, Đồn Trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô

09 giờ 30: 2- Nghe báo cáo một số nội dung phối hợp với các sở, ban ngành * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy; - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Đồng chí Phó Chủ tịch HDND huyện; - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; - Kính mời các đồng chí thủ trưởng: Văn phòng Huyện ủy, Chánh phòng HDND&UBND huyện,Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và Trưởng các tổ chức CT-XH huyện

10 giờ 00: 3- Két quả kiểm tra, giám sát đột xuất không báo trước * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy; - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Đồng chí Phó Cuur tịch HDND huyện; - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; - Kính mời các đồng chí thủ trưởng: Văn phòng Huyện ủy, Chánh phòng HDND&UBND huyện

10 giờ 30: 4- Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuần trước * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy; - Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Đồng chí Phó Cuur tịch HDND huyện; - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; - Kính mời các đồng chí thủ trưởng: Văn phòng Huyện ủy, CVawn phòng HDND&UBND huyện,

11 giờ 00: 5- Công tác cán bộ * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

 
Hôm nay: ngày 25/9/2021


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng