Hôm nay: ngày 23/2/2024

14 giờ 00: Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 436-QĐ/UBKTTU ngày 10/11/2023 * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng