ngày 3/12/2022:

08 giờ 00: Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022 * Thành phần: - Đồng chí Bùi Văn Khắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Các đồng chí cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi huyện Bình Liêu; - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

14 giờ 00: Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022 * Thành phần: - Đồng chí Bùi Văn Khắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Các đồng chí cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi huyện Bình Liêu; - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

 
Hôm nay: ngày 2/12/2022

08 giờ 00: Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022 * Thành phần: - Đồng chí Bùi Văn Khắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Các đồng chí cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi huyện Bình Liêu; - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

14 giờ 00: Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022 * Thành phần: - Đồng chí Bùi Văn Khắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Các đồng chí cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi huyện Bình Liêu; - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng