ngày 30/5/2022:

08 giờ 00: Kính mời đại biểu dự Hội nghị Thường trực Huyện ủy * Thành phần: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì;- các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; - Đồng chí Phó Chủ tịch HDND huyện; - Các đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy. - Đồng chí Trưởng Công an huyện, đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện. - Kính mời thủ trường: Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HDND&UBND huyện * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

ngày 31/5/2022:

08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh * Địa điểm: Hội trường A- Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh

ngày 1/6/2022:

08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy Làm việc với đoàn kiểm tra theo Quyết định số 539-QĐ/TU ngày 15/4/2022 của Tỉnh ủy * Thành phần: - Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy theo Quyết định so 539 ngày 15/4/2022 - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì; - Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; - Đồng chí Đỗ Xuân Trường- Phố Chủ tịch UBND huyện; - Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HDND&UBND huyện; Phòng TC-KH,Phòng LĐTB&XH, Phòng KT-HT, Phòng NN&PTNT, Phòng Dân tộc, Phòng GD&ĐT, Phòng VH-TT, Phòng Y tế, Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn * Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tầng 2)

 
Hôm nay: ngày 29/5/2022


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN HUYỆN ỦY BÌNH LIÊU
Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng